Alguns nois i noies de l’aula d’acollida hem començat el procés de descodificació, perquè la nostra llengua és molt diferent a la llengua catalana. Nosaltres ja en sabíem de llegir, però no català, així que primer hem hagut de començar a aprendre i a discriminar els nous sons.

Hem iniciat el nostre procés d'aprenentatge de la nova llengua fent servir llibres de lectura fàcils (Materials per a l'alumnat nouvingut. Món lectoescriptura) per arribar a poder llegir els mateixos llibres que els nostres companys, però en una versió adaptada de la col·lecció Minikalafat i Kalafat, seguint els criteris de l'IFLA (International Federation of Library Association and Institutions).

Tot el procés ha estat llarg, però gràcies a la Mercè Sendrós (assessora LIC del centre), a la Isabel Salas (psicopedagoga del centre), a la Lydia Gordo (la nostra professora de socials) i a la Gemma Cobos (la nostra tutora) ara ja som capaços de llegir i escriure en català.

si voleu anar a la pàgina inicial cliqueu aquí